Keberkahan | Republika

Hikmah

Negeri yang Berkah

Muncul keberkahan dari Allah di negeri kita tercinta dan terhindari dari segala bencana.

Oleh MUHAMMAD RAJAB

Negeri yang berkah merupakan sebuah harapan yang dicita-citakan. Dengan keberkahan ini, penduduk suatu negeri diharapkan dapat hidup dengan aman, tenteram, makmur, subur, dipenuhi dengan kebaikan dan kebahagiaan. Atau dalam bahasa Alquran ketika menjelaskan negeri Saba’ disebut dengan "baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur". Secara bahasa, istilah berkah menurut Imam al-Ghazali artinya...

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat

Syaikhul Islam dari Bumi Minang

Haji Ilyas Yakub turut berjuang melawan kolonialisme. Sampai-sampai, diri dan keluarganya diasingkan ke Digul.

SELENGKAPNYA

Tiga Orang Diuji dengan Kemudahan

Ketiga orang dari Bani Israil ini didatangi malaikat yang menyamar sebagai manusia.

SELENGKAPNYA

Menguatkan Kepedulian

Sikap peduli menjadi jalur istimewa untuk mencapai kebaikan bersama.

SELENGKAPNYA