Usamah, Panglima Perang Termuda Sepanjang Sejarah

Usamah merupakan panglima Islam termuda sekaligus panglima terakhir yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah.

Sirah

Image

Saudah Binti Zam'ah, Ummul Mukminin yang Penyabar

Bersama delapan teman dari golongan Bani Amir, Saudah meninggalkan harta untuk hijrah ke Habasyah.

Sirah

Image

Nailah, Istri Khalifah nan Setia

Menemani Utsman bin Affan RA hingga detik terakhir sang khalifah.

Sirah

Image

Hamnah, Perawat Para Mujahid

Keimanan membuatnya ikhlas melepaskan orang-orang yang dicintai meninggal dalam waktu bersamaan.

Sirah

Image

Ar-Rubayyi Berjuang dengan Pena dan Pedang

Sahabiyah yang aktif dalam jihad dan ilmu agama.

Sirah

Image

Perdagangan Suhaib ar-Rumi

Saat orang-orang Romawi menyerang daerah tersebut, Suhaib menjadi seorang budak Romawi.

Sirah

Image

Khansa binti Khadzdzam, Saksi Islam Muliakan Kaum Hawa

Khansa jadi saksi hidup betapa ajaran Islam yang disebarkan Nabi Muhammad SAW sangat memuliakan perempuan.

Sirah

Image

Zainab binti Abu Salamah Tumbuh di Bawah Asuhan Rasulullah

Zainab meriwayatkan hadis tentang ketentuan masa berkabung untuk seorang perempuan.

Sirah

Image

Abu Ubaidah Sang Penolak Jabatan Khalifah

Rasulullah memberi Abu Ubaidah bin Jarrah gelar “orang kuat yang terpercaya”.

Sirah

Image

Salam Abu Zar yang Terus Diikuti

Di saat orang lain beristirahat, Abu Zar kesulitan memejamkan mata. Dia terus memikirkan siapakah nabi pembawa wahyu? Seperti apa rupanya? Benarkah wahyu yang dibawanya?

Sirah

Image

Zainab binti Abu Salamah Tumbuh di Bawah Asuhan Rasulullah

Zainab meriwayatkan hadis tentang ketentuan masa berkabung untuk seorang perempuan.

Sirah

Image

Umayyah binti Qais Pelopor Juru Rawat Perempuan

Rasulullah memberi apresiasi khusus atas dedikasinya di dunia perawatan.

Sirah

Image

Asma’ Binti Yazid Jubir Muslimah Zaman Rasulullah

Keberanian dan kecerdasan Asma’ binti Yazid ini jarang ditemui pada masa Nabi.

Sirah

Image

Ibrah Keberanian Miqdad Bin Amr

Kata-kata Miqdad mengalir laksana anak panah yang lepas dari busurnya, hingga merasuk ke dalam hati orang-orang mukmin.

Sirah

Image

Dhubaah Sang Pembawa Syarat Haji

Dhubaah Binti Zubair adalah salah satu sahabiyah yang banyak meriwayatkan hadis.

Sirah

Image
×