Imam Abu Dawud, Ahli Hadis dari Syistan

Setiap satu dari keempat hadis tersebut adalah seperempat ilmu.

Image

Lebih Dekat dengan Sunan Abu Dawud

Kitab Imam Abu Dawud ini mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum Islam.

Image

Pembesar Para Tabiin

Said bin al-Musayyib merupakan yang paling berpengaruh di antara Tujuh Fuqaha Madinah.

Image

Pelita Ilmu Masa Tabiin

Rasulullah SAW menegaskan dirinya sebagai guru bagi umat manusia.

Image

Hasan al-Bashri dan Pelita Ilmu Kota Basrah

Hasan al-Bashri dikisahkan mengalami pencerahan sebelum berkhidmat di jalan sufi.

Image

Hasan al-Bashri, Ahli Hikmah dari Basrah

Hasan menjadi ulama yang paling masyhur di Basrah.

Image

Jejak Intelektual Ibnu Rusyd

Besarnya jasa Ibnu Rusyd bagi kebangkitan intelektual Eropa tak berarti dirinya sekuler-liberal.

Image

Telusur Pemikiran Ibnu Rusyd

Ibnu Rusyd membuka cakrawala keilmuan, baik dalam bidang filsafat maupun fikih.

Image

Hunain bin Ishaq, Bapak Penerjemah Arab

Selama dua tahun, Hunain bin Ishaq menimba ilmu alih-bahasa dan kedokteran di Yunani.

Image

Sang Syekh Penerjemahan, Bermula dari Baghdad

Pada era keemasan Islam, Hunain bin Ishaq memimpin penerjemahan di Bait al-Hikmah.

Image
×