ILUSTRASI Nabi Muhammad SAW menolong seorang sahabatnya yang kesulitan dengan untanya. | DOK PXHERE

Mujahidah

Hafshah Binti Sirin, Mulianya Si Anak Budak

Semasa hidupnya, Hafshah melahirkan banyak murid yang terkenal dengan keilmuannya

Oleh REJA IRFA WIDODO

Dia dikenal sebagai salah satu tabiin ahli ibadah, ahli fikih, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang Alquran dan hadis. Diketahui sebagai tabiiyah yang berasal dari Kaum Anshar, dia adalah Hafshah binti Sirin. Kedua orang tuanya adalah budak dari para sahabat Nabi Rasulullah SAW. Bapaknya, Sirin, adalah budak dari Anas...

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat

Pemuda Pemimpin Umat

Saat berusia 15 tahun, Rasulullah mengizinkan Usamah untuk ikut Perang Khandaq

SELENGKAPNYA

Dapur tak Lagi Ngebul karena Beras Mahal

Mendag mengeklaim harga beras mulai turun di sejumlah daerah, meskipun tipis.

SELENGKAPNYA

Keluhuran Akhlak Rasul di Penaklukan Makkah

Semoga Allah SWT selalu membimbing kita berakhlak luhur.

SELENGKAPNYA