Hakikat Masjid (2-habis)

Dalam perspektif ahli hakikat, syirik diartikan menyaksikan sesuatu selain Allah.

Hakikat Masjid (1)

Masjid dalam perspektif Alquran tidak selamanya berarti bangunan khusus untuk beribadah umat Islam.

Ikhlas yang Membuat Iblis Angkat Tangan (2-habis)

keikhlasan itu tidak dikatakan, tetapi diwujudkan dan dibudayakan.

Ikhlas yang Membuat Iblis Angkat Tangan (1)

Awal ikhlas dan tauhid serta caranya adalah sebagaimana disebutkan Allah dalam surah al-Ikhlas.

Makna Hakikat Tanda Sujud

Vibrasi positif yang memancar di dalam wajah ahl al-shalat mampu memancarkan energi positif

Menelusuri Arti Tanda Sujud

Jadi, tidak perlu berupaya menghitamkan dahi dengan berbagai cara.

Makna Esoteris Kumandang Azan (3-Habis)

Apabila muazin menyerukan kata “Hayya 'alas shalah”, kita dianjurkan tafakur.

Makna Esoteris Kumandang Azan (2)

Begitu mendengarkan suara azan, kita segera bertransformasi dari alam material-keduniaan ke alam spiritual-keakhiratan.

Makna Esoteris Kumandang Azan (1)

Azan adalah panggilan sakral, kerinduan seorang manusia kepada Tuhannya.

Relasi Tuhan dan Hamba

Dalam perspektif tasawuf, hubungan primer Allah dan makhluk-Nya terjalin bagaikan langit dan bumi.