Paradoks Dunia Damai

Dunia damai sering dihadapkan pada paradoks.

Image

Enam Pilar Utama Bangsa yang Sejahtera

Persyaratan utama umara adalah bersikap adil dan terus berusaha menegakkan keadilan.

Image

Tragedi Kemanusiaan

Manakala manusia berbuat kerusakan, kehancuran yang ditimbulkannya sangatlah dahsyat.

Image

17 Agustus Hari Kesyukuran Akbar

17 Agustus menjadi momentum kesyukuran akbar bagi semua rakyat Indonesia. Kesyukuran bagi semua untuk kebahagiaan semua.

Image

Martabat Pejabat Negara

Apa yang hilang dari elite negeri, sehingga hilang martabat di mata rakyat?

Image

Pelaksanaan Ibadah dan Peningkatan Kemandirian Ekonomi Umat

Bukti syukur kepada Allah SWT dan memberikan konsumsi daging kepada fakir miskin.

Image

Metafisika Kehidupan

Hidup dan mati umat Bani Adam di muka bumi menembus wilayah metafisika.

Image

Internalisasi Nilai-Nilai Kemabruran Haji

ibadah haji merupakan dambaan umat Islam yang selalu diinginkan.

Image

Nasionalisme Pancasila

Itulah nasionalisme autentik yang berpijak di bumi Indonesia milik bersama.

Image

Kembali kepada Fitrah

Semoga kita berusaha bersama-sama menjaga kedua makna fitrah tersebut.

Image
×