Telaah Pemikiran Wasathiyah

Melalui buku ini, Ustaz Khairan membedah pemikiran dan perspektif wasathiyah Islam.

Nasihat Imam Asy'ari dalam Kitab al-Ibanah

Melalui al-Ibanah, Imam Asy'ari menyampaikan pelbagai petuah.

Meluruskan Stereotipe Tentang Pesantren

Melalui buku ini, KH Nasaruddin Umar meluruskan stereotipe yang sering dialamatkan pada pesantren.

Moderasi Beragama, Gerakan Tanpa Akhir

Karya mantan menteri agama ini memaparkan penjelasan tentang perspektif wasathiyah.

Telaah as-Suyuthi atas Histori Islam

Melalui buku ini, Jalaluddin as-Suyuthi menyajikan narasi sejarah secara kritis.

Para Puan Penggerak Sejarah

Buku ini merangkum tokoh-tokoh sejarah Islam dari kalangan perempuan.

Stimulus Semangat untuk Bangkit dari Musibah

Melalui karyanya ini, Prof Dadang Kahmad menyajikan pelbagai nasihat optimistis.

Untaian Cerita Penuh Hikmah

Dengan karyanya ini, Syekh Syihabuddin menghimpun kisah-kisah nan inspiratif.

Senarai Kisah Penggugah Jiwa

Melalui Al-Nail al-Hatsits, ulama abad kesembilan Hijriyah ini menuturkan cerita-cerita berhikmah.

Memotret Perdebatan Ideologis di Jagat Maya

Wamenag memaparkan 'pertarungan' diskursus kalangan moderat dan Islamis di internet.