Bagaimana Hukum Menikah Sambil Berniat Menceraikan Pasangan?

Apakah dibenarkan pernikahan sambil berniat menceraikan pasangan setelah waktu tertentu?

Image

Persyaratan untuk Menalak Istri

Para ulama berbeda pendapat tentang sah dan tidaknya talak suami dalam berbagai keadaan tertentu.

Image

Kadar Minimal Mahar untuk Perempuan dalam Islam

Segala sesuatu yang memiliki nilai bisa dijadikan maskawin.

Image

Menakar Hukum Khitan Bagi Perempuan

Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai khitan bagi kaum perempuan?

Image

Mas Kawin yang Harus Dilunasi

Kebanyakan ulama berpendapat, tidak ada batasan maksimal dan batasan minimal untuk mas kawin.

Image

Shaf Shalat Wanita Selalu di Belakang Laki-Laki, Mengapa?

Apa sebenarnya nilai-nilai yang terkandung dalam posisi shaf perempuan dalam shalat berjamaah?

Image

Alasan Mengapa Laki-Laki Dilarang Bermakmum ke Wanita

Wanita tidak diberi hak menjadi imam dalam shalat berjamaah yang makmumnya laki-laki.

Image

Ragam Batasan Aurat Wanita dalam Syariat

Syariat mengatur batas aurat perempuan berbeda-beda.

Image

Bagaimana Hukum Ragu Berhijab karena Belum Mengerti Alquran?

Bagi perempuan Islam tidak perlu bimbang untuk mengenakan hijab atau busana Muslimah.

Image

Berduaan dengan Perempuan yang Sudah Dilamar, Bolehkah?

Bolehkah seorang laki-laki lain berduaan dengan perempuan yang sudah dilamar?

Image
×