Belajar manajemen kepemimpinan | Republika

Hikmah

Belajar Manajemen Kepemimpinan dari Nabi Sulaiman

Ada beberapa pelajaran mengenai manajemen kepemimpinan Nabi Sulaiman.

Oleh SIGIT INDRIJONO

Banyak kisah terdapat dalam Alquran, yang salah satu faedahnya adalah agar kita dapat mengambil ibrah, yaitu pelajaran dari kisah tersebut. Sebagaimana diterangkan pada ayat berikut. “ Sungguh, pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang yang mempunyai akal.” (QS Yusuf [12]: 111). Salah satu kisah di dalam Alquran adalah tentang Nabi Sulaiman,...

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat

Falsafah Orang Pagan dan Dzu 'l-Qarnayn

Masalah yang kemudian dibahas ialah seberapa jauh intelek tersebut murni.

SELENGKAPNYA

Membantu Sesama

Betapa beruntungnya orang yang senantiasa mempermudah urusan orang lain

SELENGKAPNYA