ILUSTRASI Shafiyah binti Abdul Muthalib adalah salah seorang sahabat Nabi SAW dari kalangan Muslimah. | AP/Amr Nabil

Kisah

Shafiyah binti Abdul Muthalib, Bibi Nabi yang Cerdas

Shafiyah binti Abdul Muthalib turut berjuang untuk syiar Islam pada masa Nabi SAW.

Dinamika syiar Islam pada masa awal tecermin pada kisah-kisah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Di antara mereka yang membersamai dakwah Rasulullah SAW ialah kalangan keluarga (ahl al-bait).

Salah satunya adalah Shafiyah binti Abdul Muthalib. Ia pun menjadi satu dari sekian banyak contoh, betapa semangat jihad juga ditunjukkan kaum Muslimah, bukan hanya Muslim laki-laki.

Ya, bibi Rasulullah SAW ini adalah salah seorang mujahidah yang membuat bergidik kaum Yahudi bani Quraizhah. Dengan kecerdasannya, ia membuat kaum Yahudi terbirit-birit.

 
Bibi Rasulullah SAW ini adalah salah seorang mujahidah yang membuat bergidik kaum Yahudi bani Quraizhah. Dengan kecerdasannya, ia membuat kaum Yahudi terbirit-birit.
 
 

Kisah ini terjadi pada Perang Khandaq. Pada perang itu, seluruh penduduk memenuhi panggilan untuk berperang. Mereka bersama-sama membangun parit (khandaq) pertahanan. Orang tua, kaum muda belia, dan para perempuan bekerja sama.

Rasulullah SAW terus menyalakan semangat dan keberanian serta keteguhan iman para penduduk. Ketika semua telah menyelesaikan penggalian parit, orang-orang Arab di bawah pimpinan kaum Quraisy berdatangan. Jumlah mereka sekitar 10 ribu orang.

Kaum Quraisy datang dengan penuh keberanian. Namun, mulut mereka menganga, terheran-heran bercampur khawatir melihat parit yang dibangun kaum Muslim. Mereka menatap ke Madinah, tanah yang hendak mereka hancurkan. Rencana Bani Nadhir dan pemimpin mereka, Huyay bin Akhthab, kandas di dasar parit.

Di balik gundukan parit ada 3.000 prajurit Mukmin dengan pedang terhunus. Mereka telah mengikat janji setia untuk menang atau mati syahid. Namun, di antara mereka ada pasukan Yahudi bani Quraizhah. Mereka menunggu kesempatan untuk mengkhianati kaum Mukmin.

Kaum Yahudi bani Quraizhah menyimpan dengki di hati mereka. Mereka tidak senang Rasul akhir zaman diutus dari golongan Arab. Mereka memendam dendam kepada Rasulullah SAW sebagaimana mereka dendam terhadap para rasul dari golongan mereka sendiri.

 
Rasulullah SAW mulai mendeteksi pengkhianatan kaum Yahudi.
 
 

Rasulullah SAW mulai mendeteksi pengkhianatan kaum Yahudi. Diketahuinya bahwa Bani Quraizhah membatalkan perjanjian. Muncul kekhawatiran akan nasib kaum perempuan dan anak-anak. Beliau mengumpulkan mereka di benteng milik Hasan bin Tsabit RA, penyair Rasulullah.

Para prajurit berdebar. Mereka tak hanya harus menghadapi musuh mereka yang nyata, tetapi juga karena adanya musuh dalam selimut. Kaum kafir Quraisy mengutus orang untuk melihat kondisi benteng yang menjulang.

Mereka menunggu kabar hingga tak ada prajurit Muslim laki-laki yang menjaga benteng, lalu mereka dapat menghabisi kaum perempuan dan anak-anak.

 
Shafiyah adalah perempuan yang cerdas. Ia termasuk perempuan awal yang memeluk Islam.
 
 

Shafiyah adalah perempuan yang cerdas. Ia termasuk perempuan awal yang memeluk Islam. Ia mengetahui kehadiran seorang Yahudi bani Quraizhah yang sedang mengelilingi benteng. Instingnya yang kuat membuatnya mengerti maksud dan tujuan Yahudi tersebut.

Ia merasa kaum perempuan Mukmin sedang dalam bahaya. Pada kenyataannya, kaum perempuan dan anak-anak tak sedang dalam perlindungan. Rasulullah SAW dan para laki-laki sedang pergi berperang.

Namun, ia tak kalah cerdik. Setiap ada orang yang datang, Shafiyah menguatkan keberaniannya. Ia mengambil tongkat, lalu turun dari benteng untuk memukul Yahudi yang mengelilingi benteng tadi hingga meninggal.

Tekadnya untuk melindungi kaum perempuan dan anak-anak menguatkan keberanian perempuan dari bani Abdul Muthalib ini. Perbuatan Shafiyah membuat utusan kaum Quraizhah tak pernah kembali.

 
Shafiyah berhasil membuat Yahudi bani Quraizhah terbirit-birit.
 
 

Ini seolah-olah memberikan pesan bahwa di benteng itu selalu ada sekumpulan kaum laki-laki yang sedang melindungi dan menjaga kaum perempuan beserta anak-anak. Shafiyah berhasil membuat Yahudi bani Quraizhah terbirit-birit.

Kekuatan Shafiyah tak hanya tampak pada Perang Khandaq. Saat Perang Uhud, kaum Muslimin bersedih akibat perlakuan kaum Quraisy kepada Hamzah, kakak Shafiyah yang juga paman Rasulullah SAW. Rasulullah meminta Zubair, putra Shafiyah, untuk pulang dan melarang ibunya melihat jasad Hamzah. Ia takut perasaan perempuan itu akan kacau balau.

Zubair menaati perintah Nabi Muhammad SAW. Ia berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, Rasulullah SAW menyuruhmu pulang."

Shafiyah menjawab, "Mengapa? Aku telah mendapat kabar yang menimpa kakakku. Insya Allah aku ridha dan bersabar."

Shafiyah akhirnya melihat jasad Hamzah. Ia tidak memedulikan kondisi jasadnya. Ia mengucapkan, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun."

 

Kriminalisasi Kritik

Setiap kritik juga bisa ditempatkan sebagai stimulan kemajuan.

SELENGKAPNYA

Pajak Masa Rasulullah SAW, Adakah?

Apakah benar bahwa tidak ada pajak di masa Rasulullah SAW dan para sahabat?

SELENGKAPNYA

Buah dari Kejujuran

Kejujuran merupakan akhlak mulia yang hendaknya melekat pada setiap insan.

SELENGKAPNYA

Ikuti Berita Republika Lainnya