Asma Binti Yazid | https://www.arabiccalligraphygenerator.com/

Sirah

Asma’ Binti Yazid Jubir Muslimah Zaman Rasulullah

Keberanian dan kecerdasan Asma’ binti Yazid ini jarang ditemui pada masa Nabi.

Asma' binti Yazid merupakan sosok wanita yang pemberani dan tangguh. Dia termasuk dari golongan kaum Anshar yang biasa disebut sebagai Ummu Salamah. Asma', semasa hidupnya, dijuluki juru bicara (jubir) kaum wanita. Sebab tak ada satu pun wanita Arab kala itu yang mampu menandingi kepiawaiannya dalam berkhutbah. Pemilik nama lengkap Asma'...

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat

Mutiara Ramadhan

Sesungguhnya di dalam surga ada satu pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan, yang pada Hari Kiamat orang-orang yang berpuasa masuk ke surga melalui pintu tersebut... HR ALBUKHARI No.1896

HIKMAH RAMADHAN

Image

Memahami Makna Ramadhan

Ramadhan hadir untuk membakar dosa-dosa para hamba Allah.
Oleh

Ramadhan hadir untuk membakar dosa-dosa para hamba Allah.